weet je welke aankoopkosten je dient te rekenen wanneer je... naar nieuws overzicht

01 Januari 2021

1. Verlaging van de registratiebelasting bij de aankoop van een woning
Wie een eigen huis koopt in het Vlaams Gewest, betaalt daat vanaf 1 januari 2020 minder registratierechten op: 6% in plaats van voorheen 7%. Die vermindering van de registratierechten is een gedeeltelijke compensatie voor de afschaffing van de Vlaamse woonbonus.

De Vlaamse regering besliste om de woonbonus af te schaffen en de registratiebelasting – meer specifiek het verkooprecht – bij de aankoop van je gezinswoning te verlagen van 7 naar 6 procent.
Om van dat verlaagde tarief te genieten, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je onder andere :
·       binnen de twee jaar na het verlijden van de notariële akte ingeschreven zijn in het bevolkingsregister (of het vreemdelingenregister) op het adres van het aangekochte huis of appartement.
·       Je geniet het tarief van 6 procent alleen als je een bestaande woning koopt, niet voor een grond en ook niet voor een appartement of een woning in opbouw.
Als je een woning koopt en bovendien een ingrijpende energetische renovatie doorvoert, betaal je vanaf 1 januari maar 5 in plaats van 6 procent registratiebelasting.
 
De registratierechten voor alle andere wonigen, zoals een tweede verblijf of een bouwgrond, bedragen nog altijd 10%.
 
Extra korting voor bescheiden woningen blijft
Voor bescheiden woningen - dat zijn woningen met een aankoopprijs van max. 200.000 euro - in kernsteden of de Vlaamse rand rond Brussel 220.000 euro - is er een vrijstelling op de eerste 80.000 euro. Dat komt neer op een korting van 5.600 euro.
Energiezuinig renoveren extra beloond
Wie ingrijpende energetische renovatiewerken plant en ook uitvoert binnen de vijf jaar na de aankoop, betaalt in plaats van 6% slechts 5% registratierechten. Het gaat dan om renovaties waarbij de verwarming, koeling, luchtcirculatie... volledig wordt vervangen en minstens 75 procent van de buitenschil wordt (na)geïsoleerd. Als bewijs voor deze ingrijpende energetische renovaties ontvangt u ook een energieprestatiecertificaat. Dat is één van de voorwaarden om het verlaagde tarief te behouden. De vrijstelling voor een bescheiden woning komt dan neer op een korting van 4.800 in plaats van 5.600 euro, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door het percentje minder registratierechten.
Principe van de meeneembaarheid blijft
Ook het principe van de 'meeneembaarheid' voor de gezinswoning blijft. Wie zijn woning verkoopt om er een nieuwe te kopen, mag onder bepaalde voorwaarden eerder betaalde registratierechten in mindering brengen. Dat meeneembare bedrag blijft geplafonneerd op 12.500 euro en wordt sinds 1 januari 2019 jaarlijks aangepast aan de index. In 2019 werd dit bedrag niet verhoogd.
Wie dus zijn woning verkoopt om er een andere te kopen, zal veel minder en misschien zelfs geen registratierechten meer hoeven te betalen.
 
·       Voor de oude woning hebt u 16.500 euro registratierechten betaald. Daarvan kunt u 12.500 euro meenemen.
·       Voor de nieuwe woning bent u 9.100 euro ((210.000 – 80.000)x7%) en vanaf 1 januari 2020 7.800 euro ((210.000 – 80.000)x 6%) registratierechten verschuldigd (we nemen gemakshalve de vermindering voor energetische renovaties niet in aanmerking).
 
2. Strengere dakisolatienormen en Dubbel Glas
Alle eigen en huurwoningen moeten vanaf 1 januari 2020 voldoen aan de dakisolatienormen.
Betreft het een relatief nieuwe woning, dan hoef je je geen zorgen te maken. Nieuwbouwwoningen die in orde zijn met de energieprestatieregelgeving, voldoen al aan de dakisolatienormen.
Heb je een ietwat oudere woning, dat is een woning die vóór 1 januari 2006 is aangesloten op het elektriciteitsnet, dan moet het dak  geïsoleerd worden volgens een minimum norm van 0,75 vierkante meter kelvin per watt. Dat stemt overeen met een isolatielaag van 3 à 4 centimeter.  Heb je een zolder die niet bewoond of verwarmd is? Dan geldt de norm van de isolatie voor je zoldervloer. Ook plafondisolatie komt in aanmerking, maar alleen als die doorloopt over het volledige plafond.
Als de woning niet aan de dakisolatienormen voldoet, riskeer je dat een woninginspecteur je woning 15 strafpunten toekent. De Vlaamse overheid kan je woning hierdoor zelfs ongeschikt verklaren zodat je ze niet meer kan verhuren.
Tegen 1 januari moeten alle ramen in woningen, ook in huurwoningen, voorzien zijn van dubbel glas. Ook hier riskeer je strafpunten als dat dubbel glas ontbreekt.

3. Rookmelders verplicht
Vanaf 1 januari 2020 is het wettelijk verplicht in Vlaanderen om elke verdieping  van je woning te voorzien van een rookmelder. Ook in de kelder of op zolder moet je een rookmelder installeren als zich daar een technische installatie ( bijvoorbeeld een verwarmingsketel) bevindt of als je die ruimtes direct kan betreden.
Deze verplichting geldt ook voor huizen, appartementen of studentenkamers die je verhuurt. Het is aan de verhuurder om de rookmelder aan te kopen en te installeren. De huurder staat in voor het onderhoud en de tijdige vervanging van de batterijen. Verhuur je studentenkamers, dan moet elke kamer over een rookmelder beschikken.
Als je niet aan deze verplichting voldoet, dan krijg je niet het nodige conformiteitsattest om je woning te kunnen verhuren. Het niet plaatsen van rookmelders is bovendien strafbaar.

4. Mede-eigenaars appartementsgebouwen moeten zich voorbereiden op nieuwe EPC-verplichting
Vanaf 1 januari 2022 moeten de mede-eigenaars van een appartementsgebouw een EPC-attest kunnen voorleggen voor de gemeenschappelijke delen van het gebouw zoals het dak, de vloer, de buitenmuren of de traphal.
Vanaf 2020 kunnen de mede-eigenaars beroep doen op een energiedeskundige om dat attest op te stellen. Ze krijgen dus twee jaar de tijd om aan de verplichting te voldoen. Als de mede-eigenaars deze verplichting niet naleven, riskeren ze een boete

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons