Veranderingen vanaf 1 januari in de kwaliteitsbewaking van de woningen naar nieuws overzicht

02 Januari 2021

- De nieuwe technische verslagen bevatten een indeling in categorieën in plaats van strafpunten.

- Elk gebrek van categorie I zal in het begin niet worden gesanctioneerd, behoudens er zeven of meer aanwezig zijn.

- Elk gebrek van categorie II resulteert in de ongeschiktheid van het pand.

- Elke gebrek van categorie III resulteert in de ongeschiktheid met daarbovenop ook nog voor de onbewoonbaarheid van het pand.
 
- Gemeenten krijgen de mogelijkheid om bij klachten of meldingen inzake woningkwaliteitsproblemen eerst een “waarschuwingsprocedure” te doorlopen alvorens ze een officiële procedure moeten opstarten. Een waarschuwingsprocedure is een gesprek met de eigenaar in de hoop op een spoedig herstel.
 
- De rookmeldersverplichting is opgenomen in het technisch verslag en valt onder categorie II. Er niet aan voldoen zal resulteren in de ongeschiktheid van de woning.
 
- Verstrenging van de EPC-scores wat dakisolatie en de enkel glasnorm betreft.  Had u momenteel geen dakisolatie of nog enkel glas dan was het mogelijk om toch te voldoen aan de maatregelen als u EPC-score lager was dan 400 kWh/m2.
 
- Opname van een aantal gebreken in het nieuwe technisch verslag met in het bijzonder meer aandacht voor vochtproblemen.

Mocht je over bovenstaande onderwerp vragen hebben, of wens je eventueel een bezoek van één van onze specialisten om je eigen woning af te toetsen in functie van een eventuele inspectie die boven je hoofd hangt, neem gerust contact met ons op.  We komen gerust even langs om je te adviseren!  (helemaal gratis!)

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons